Lesen Memandu

Rayuan Lesen Memandu “P” Dan CDL Yang Tamat Tempoh

Lesen “P” yang sudah habis tempohnya 2 tahun, harus di tukarkan kepada Lesen C.D.L. (Competent Driver’s License) dalam 1 tahun habisnya tempoh percubaan. Gagal menukarnya ke jenis lesen C.D.L. akan akibatnya di batal. Menurut Seksyen 29 (1)(b) A.P.J. 1987, lesen-lesen yang sudah melebihi 3 tahun tidak boleh di terima rayuannya. Pemegang Lesen “P” boleh buat [...]

By | 2017-12-22T09:54:47+08:00 August 21st, 2009|Lesen Memandu|209 Comments

Pemegang P.D.L. Atau Probationary Driver’s License

Kalau sekiranya sebelum kemerdekaan, kami mengikut sistem ajaran ala-British semasa menunaikan ajaran-ajaran pembelajaran kereta kepada bakal-bakal pemandu kita. Pada masa kini, kami mengunakan kaedah-kaedah Australia pula. "Panduan Berhemat" atau "Defensive Driving" sebenarnya berasal dari Australia. Cara memandu ini telah dibuktikan sebagai suatu kaedah yang efektif demi untuk mengurangkan kemalangan, khasnya di negara asalnya Australia. Antara [...]

By | 2017-05-17T23:57:57+08:00 June 30th, 2009|Lesen Memandu|13 Comments

Tip-tip Tambahan Ujian Jalan Raya J.P.J Untuk Kereta (Kelas D)

Di rencana yang awal sebelum ini yang berjudul "Tip-tip Ujian Jalan Raya J.P.J Untuk Kereta" (Kelas D), beberapa tunjuk ajar telah diberi. Disini, saya ingin tambahkan lagi syor-syor lain yang saya dapat memperkukuhkan lagi peluang anda untuk meluluskan bahagian ke II (Jalan Raya J.P.J). 1) Jangan lupa memakai "tali keledar" (seat belt). Gagal memakai tali [...]

By | 2017-12-22T13:12:43+08:00 May 13th, 2009|Lesen Memandu|12 Comments