Undang-undang

Cara Selamat Untuk Membuat Pusingan “U” Di Jalan Raya

Pusingan “U” Di Jalanraya Bahaya! Kebanyakan orang akan melaksanakan pusingan “U” kiranya sudah berjalan salah. Sebenarnya, sekiranya di tinjau kembali, tindakan ini amat merbahaya. Juga, ia melanggar peraturan Seksen 119 (2) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dendanya is RM300. Kalau demikian, apakah tindakan sebenarnya dalam keadaan begini? Dalam artikal yang serba ringkas ini, saya akan cuba [...]

By | 2012-09-22T10:39:54+08:00 September 13th, 2009|Undang-undang|6 Comments

Penggunaan Dadah Oleh Pemandu-Pemandu Di Malaysia

Pemandu-pemandu Malaysia yang menyalahgunakan sama ada “arak” dan “dadah” akan di dakwa di bawah Seksyen 44 dan 45 (i) A.P.J. ’87 (Akta Pengangkutan Jalan ’87). Walau bagaimanapun, hasrat hendak mendakwa seseorang pemandu untuk kesalahan-kesalahan tertera di atas itu bukannya mudah. Sebenarnya, ianya boleh di katakan agak rumit sekali. Terdapat 3 sebab mengapa perkara ini berlaku. [...]

By | 2012-09-22T10:48:55+08:00 August 24th, 2009|Undang-undang|0 Comments

Gunakan Lampu Isyarat Lebih Kerap Untuk Mengurangkan Kemalangan

Sekiranya tiada lampu isyarat, bagaimana? Renung, apa akan jadi? Kemalangan tentu akan berlaku. Sebenarnya keadaan atau suasana akan menjadi “huru-hara”. Tidak mematuhi lampu isyarat melanggar peraturan Seksyen 119 (2) Akta Pengangkutan Jalan ’87. Anda akan di denda RM300. “Pengajar-pengajar memandu” umpamanya saya, yang mengizinkan calon-calon baru, yang tidak apa-apa pengalaman memandu melintasi simpang empat seta [...]

By | 2012-09-22T10:53:15+08:00 July 27th, 2009|Undang-undang|2 Comments