Memperolehi Lesen Kategori “E”

Lesen Kategori “E” – Treler
Walaupun telah berkecimpung dalam arena sekolah memandu buat begitu lama, saya gagal mengambil usaha bagi mendapatkan Lesen E untuk kenderaan treler.

Mungkin institut saya saiz kecil dan perkhidmatan mempelajari lori berjenis treler bukanlah satu-satu daripada perkhidmatan yang ditawarnya. Jadi akhirnya, sayapun tidaklah mengambil langkah untuk mencapai lesen jenis atau kategori lesen tersebut.

Dalam […]

By |June 9th, 2009|Lesen Lori|2 Comments

Memperolehi Lesen Kelas E (Lori) Atau Motorkar Berat

Pada tahun 50an and 60an, seorang calon yang ingin mendapatkan jenis Lesen Kelas E (lori) boleh terus mempelajari Lori dengan tidak payah mempunyai Lesen Kelas D (Kereta) terlebih dulu.

Tetapi hari ini telah berlaku perubahan dimana calon yang hendak mengambil Lesen Kelas E (lori) harus mempunyai Lesen Kereta (D) terlebih dulu.

Lojik dibelakang kehendak syarat […]

By |May 28th, 2009|Lesen Lori|7 Comments