Beberapa orang pembaca blog ini telah pun menulis kepada saya tentang “Borang S.M.4” ini. Mereka ingin tahu tentang borang ini yang di guna di institut-institut memandu. Jadi, saya rasa adalah sesuai bagi saya menulis tentang borang ini dalam artikel ini.

Menurut peraturan-peraturan Jabatan Pengangkutan Jalan, Jadual II memerlukan penggunaan Borang S.M.4 (Kaedah 34 (1) ). Ia sebenarnya “Rekod Pengajaran Pemandu”. Calon-calon yang ingin mengambil sesuatu kursus belajar memandu, terlebih dulu di kehendaki mengisi borang yang penting ini.

Apakah butir-butir yang diisi ke dalam borang tersebut? Borang S.M.4 di atas, akan mengandungi butir-butir berikut:-

1) Butir-butir pelajar.

Butir-butir umpama nama, alamat, jantina, umur dan nombor kad pengenalan perlu diisi dalam bahagian ini.

2. Butir-butir lessen “PDL”.

Butir-butir lessen “L” atau PDL juga diisikan selepas lulus “undang-undang Peraturan Jalan” atau “Highway Code”, lessen L memandu dikeluarkan. Butir-butir penting seperti:

  • Kelas lessen
  • Nombor lessen
  • Tempoh lessen
  • Tempoh lulus Bhg I
  • Tamat tempoh Bhg I

Perkara-perkara atas biasanya diisi oleh pengajar atau “instructor”.

3. Peringkat pertama.

Borang S.M.4 ini, sebenarnya mula di pakai semasa seorang pelajar mula hadir kursus teori 6 jam di institut. Kursus ini berlangsung 6 jam – 3 jam di dalam kelas dan 3 jam praktikal di luar kelas, yang dijalankan oleh seorang instructor.

Bahagian I teori dalam kelas (Kod A1, A2, A3, A4 dan A5) mengambil masa 1 jam setengah. Bahagian II (Kod B1, B2, B3, B4 dan B5) berlangsung selama 1 jam setengah lagi.

Kedua-dua pelajar dan pengajar di kehendaki manandatangani bahagian ini.
Akhirnya sekali, untuk peringkat kedua yang 3 jam praktikal di luar kelas, seorang pengajar dan kenderaannya, akan memberi pengajaran praktikal hal-hal kenderaan kepada pelajar tersebut. Kesemuanya, 6 jam di luangkan untuk bahagian ini. Pengakuan pelajar serta pengakuan ketua pengajar juga perlu dibuat.

4. Peringkat kedua.

Di peringkat kedua ini, berapa kali seseorang pelajar belajar itu akan di catatkan. Biasanya, seseorang pelajar harus mengambil sebanyak 10 kali minimanya. Ini akan di akui oleh pelajar itu sendiri dan yang mengajar murid itu akan akui dengan menurunkan tandatangannya.

Berapa kali calon belajar itu kemudiannya akan di sahkan oleh Ketua Pengajar, yang biasanya adalah pegawai yang menjalankan Q.T.I. atau Pra-ujian.

5. Peringkat ketiga – Perakuan pegawai penilai institut.

Peringkat ketiga ini sebenarnya adalah ujian pra-ujian. Dalam peringkat ini, pegawai Q.T.I. akan menguji calon dalam:-

  • Ujian naiki bukit
  • Side parking
  • Ujian 3 penjuru

Di ikuti dengan Bahagian III, iaitu “jalan raya”. Di kebanyakan institut di Malaysia, seseorang pelajar akan di wajibkan belajar sekurang-kurangnya 10 kali. Pegawai Q.T.I. juga akan sahkan bahawa pelajar itu terhak di uji oleh pihak J.P.J.

Ada para pelajar yang menanya saya sama ada perlu membawa Borang 4 apabila mereka berpindah ke suatu negeri yang lain. Harus di peringatkan bahawa Borang 4 ini hendaklah dibawa bersama.

Dengan penjelasan lanjut yang di buat terhadap Borang 4 ini, adalah diharap bahawa tiada lagi pertanyaan di buat mengenai perkara ini lagi.