Jika anda bercadang untuk menjual kereta anda, anda di wajibkan untuk menghantar kereta anda ke pusat Puspakom untuk menjalani proses pemeriksaan.

Kalau anda sibuk berkerja, bolehkan anda menghantar seorang wakil untuk menghadiri proses pemeriksaan di pejabat Puspakom?

Memangnya boleh.

Tetapi, anda di kehendaki untuk mengisi Borang Pengakuan Pelepasan Tanggungan Dan Wakil Kuasa Bagi Tujuan Pemeriksaan Kenderaan.

Di dalam borang tersebut, anda perlu mengisi butiran-butiran penting seperti berikut:

  • Nama wakil
  • Nombor kad pengenalan
  • Tanda tangan pemilik
  • Alamat pemilik
  • Nombor telefon and email pemilik

Klik link di bawah untuk muat turun borang sekarang juga!

Klik sini untuk muat turun

By | 2021-02-18T18:56:34+08:00 September 28th, 2017|Online Services|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment