Soalan berhubung dengan samada orang-orang yang kurang berupaya (O.K.U) boleh belajar memandu di kemukakan dalam satu artikel sebelum ini.

Jawapan kepada pertanyaan ini adalah “memangnya boleh”.

Dalam artikel tersebut, penjelasan di beri demi menerangkan bagaimana O.K.U. dapat belajar dengan kenderaan sendiri berjenis automatik.

Meskipun undang-undang Negara kita tidak mengizinkan calon-calon mempelajari kereta dan mengambil ujian menggunakan kenderaan auto, kemudahan ini di beri kepada orang kurang upaya.

Harus di peringatkan bahawa seorang yang keizinan mempelajari memandu itu sebaik-baiknya di ajar oleh pengajar yang bertauliah. Pengajar itu sebaik-baiknya memperolehi sijil S.M.2 atau Sijil Mengajar.

Sebelum bermula usaha mengajar calon O.K.U. itu, terlebih dahulu instructor memohon dahulu kebenaran daripada pihak J.P.J.

Pegawai-pegawai J.P.J. dalam rondaan mereka sudah tentu akan berjumpa tuan di jalan-jalan raya. Tanpa surat-surat kebenaran, anda akan di saman.

Calon-calon O.K.U. boleh mengguna kenderaan jenis apa untuk belajar?

Sebenarnya mereka boleh di beri peluang menggunakan kenderaan sendiri yang di daftarkan:

i) Atas namanya sendiri.

ii) Yang di pinjam. Dalam hal demikian, surat kebenaran harusnya di perolehi.

Selain itu, lindugan insurans tentulah hendak di perolehi untuk melindungi:
i) Si pemandu.

ii) Instructor.

iii) Si penguji yang membuat ujian kelak.

Dalam karya kita hari ini, tumpuan akan di beri kepada kenderaan jenis kedua, iaitu kenderaan-kenderaan yang di ubahsuai atau modify.

Perkara ini tidak di bincang saya di artikel yang terdahulu. Ada sesetengah orang kurang berupaya itu tidak berkebolehan menggunakan anggota kaki mereka dengan elok.

Mereka sebenarnya tidak dapat mengawal brek dan injak kenderaan. Jadi unit-unit tersebut di atas itu perlulah di ubahsuai. Meskipun saya sendiri belum pernah berhadapan dengan kenderaan jenis demikian, logik mengatakan kenderaan-kenderaan O.K.U. itu, item-item brek dan accelerator perlu di ubahsuai.

Pendek kata yang tersebut atas itu hendak di pasang pula berdekatan stereng untuk membolehkan ianya di kawal tangan.

Kendereaan-kenderaan yang di ubahsuai sedemikian rupa terlebih dulu hendak mengemukakan Kad Perakuan Pendaftaran atas nama calon yang di endoskan Bahagian Pendaftaran.

Hal-hal insurans telahpun di bincang awal-awal lagi.

Semasa ujian pula, perkara-perkara tertera di bawah hendaklah di lakukan:
i) Kemukakan pengakuan Kad Pendaftaran atas nama calon.

ii) Kalau kenderaan bukan atas nama calon, maka surat izin di kehendaki.

iii) Insurans melindungi calon di uji dan penguji di sertai.

Sekira sewaktu ujian meletak kereta kurang sesuai (kini jenis Kancil diguna) maka pegawai-pegawai sediakan petak parking yang sesuai bagi jenis kenderaan yang digunakan.

Sehabis sudah saya menjelaskan hal-hal kenderaan yang akan di pakai oleh calon-calon O.K.U. waktu belajar dan pada hari ujian kemudian, maka adalah di harap tidak akan timbul lagi soalan-soalan mengenai topik ini.

Kalau ada kemuskilan lagi, tanyalah pengajar sekolah memandu atau institut anda yang berhampiran.